Interventio: uteliaisuus ja kolmen A:n pedagogiikka!

Olen suunnittelemassa seuraava vahvuustuntia!

Aiheena uteliaisuus, tästä lähdetään liikkeelle:

quote-Albert-Einstein-i-have-no-special-talent-i-am-1-108

 

Pasi Sahlberg, kirjoittaa Opettaja-lehden kolumnissaan:

Suomalaisen koulun kiperin ongelma on mielestäni siinä, että koulu ei kykene auttamaan kaikkia nuoria löytämään omaa intohimoaan. Nuorten intohimottomuus on paljon vakavampi asia kuin se, että koulua ei saa suoritettua kunnolla loppuun. Itse asiassa se saattaa olla opiskelun keskeyttämisen perimmäinen syy. Ihmisen itsensä kannalta on yksi lysti, onko intohimon kohteena musiikki, matematiikka, urheilu, uskonto tai vaikkapa politiikka. Pienen kansan onnellisuus ja kilpailukyky riippuvat lopulta siitä, kuinka moni täällä tekee elääkseen asioita, joissa kokee olevansa parhaimmillaan.  Uteliaisuus on tie intohimoon. Se on siksi hyvän opettamisen ja syvän oppimisen peruselementti.

Innostavassa TED- luennossa esiin nousi uteliaisuuden kolme tärkeää elementtiä:

”AAA???” & ”AHAA!!!” & ”AHAHAAA!!!”

”Spark for curiosity, motivation to find out how and why &  you gotta have FUN while learning!”

Tässäkin luennossa palataan taas kerran  sen äärelle, miten äärettömän tärkeitä myönteiset tunteet ovat oppimiselle. Niiden voima on valtava, ilo ja huumori siirtävät pelon ja ahdistuksen syrjään ja vapauttavat tilaa luovuudelle, uuden oppimiselle ja uteliaisuudelle ja oppilaiden suorituskyky paranee!

Ensi kerralla, kun aloitat oppituntia tai sen suunnittelua, kysy itseltäsi:

”Sisältääkö opetukseni näitä elementtejä: ”AAA???”, ”AHAA!!!” & ”AHAHAAAA!!!”

Voisiko ensi kerralla opetustuokiota tuunata uteliaisuuden suuntaan  myös näin:

”Ensin huvi, sitten työ!”

Koulujärjestelmässämme on liikaa oikeita vastauksia, KYLLÄ- vastauksia, hyvien arvosanojen tavoittelua.

Jos halutaan ruokkia uteliaisuutta ja luovuutta:

Anna paras arvosana niille, jotka kysyvät parhaita kysymyksiä! Ei niille, jotka antavat parhaita vastauksia!

Vrt. Mindsets- Fixed vs. Growth- mindset.

Kuten kaiken opettamisen, tässäkin tapauksessa, lähtökohta on sinussa itsessäsi:”Learn it, LIVE it, embed it!”

Pidä mielessäsi nämä kolme elementtiä

”AAA&AHAA&AHAHAA”

  • mieli avoinna uusille kokemuksille ja ajatuksille
  • itseluottamus ja uskallus innostua ja etsiä vastauksia
  • myönteiset tunnekokemukset & myönteinen ja kannustava sisäinen puhe (Ramaprasad Raghavan 2015).

”Curiosity is the most superficial of all the affections: it changes its object perpetually; it has an appetite which is very sharp, but very easily satisfied; and it has always an appearance of giddiness, restlessness and anxiety. ” (Edmund Burke 1757/1958).