Kaiken takana on tutkittu tieto ja vuosien pioneerityö Suomessa

Aloitimme yhdessä dos. Lotta Uusitalon (Lotan löydät täältä) kanssa vuonna 2014 tutkimaan positiivista kasvatusta Helsingin yliopiston erityispedagogiikan laitoksella. Olimme molemmat alkujaan erityisluokanopettajia ja kiinnostuimme positiivisesta kasvatuksesta havaittuamme perinteisen, vaikeuksiin keskittyvän opetuksen toimimattomuuden työssämme. Ensimmäinen kontrolloitu positiivisen pedagogiikan ja erityisesti luonteenvahvuuksiin keskittyvän opetuksen tutkimus toteutettiin 2015 Espoossa (tutkimuksen löydät tästä). 

Tutkimukset positiivisesta pedagogiikasta (mm. Vuorinen, Erikivi & Uusitalo, 2018. A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs. Jorsen. ja Vuorinen, Hietajärvi & Uusitalo, 2019. Students’ usage of strengths and general happiness are connected via school-related factors. arvioitavana) ja kokemukset omasta vahvuusopetuksesta olivat erityisen rohkaisevia. Niinpä aloitimme yhdessä järjestelmällisen vahvuuksien opettamisen ja tutkimisen ja saimme nopeasti satoja innokkaita opettajia seuraksemme. Voitto SITRAn Ratkaisu100-kisassa Positiivisen CV:n innovaatiolla vuonna 2017 johti kysynnän räjähtämiseen, minkä seurauksena menetelmän digitalisointi alkoi. Työn tuloksia pääset katsomaan Positive Learning Ltd:n sivuilta tästä!

Viiden vuoden ajan olen kehittänyt Suomessa edelläkävijänä positiivisen pedagogiikan tutkimusta, koulutusta sekä käytännön työkaluja varhaiskasvattajille ja opettajille. Luentoni sekä koulutukseni ovat keränneet tuhansia osallistujia kymmenillä paikkakunnilla yli 15 maassa ja palaute on ollut erittäin innostunutta ja rohkaissut jatkamaan globaalia hyvän huomaamisen liikettä!

Uuden oppiminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimintojen viemistä käytäntöön. Yhdessä Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa kirjoittamani Huomaa hyvä! Näin autat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa (2015), Huomaa hyvä! -toimintakortit (2015), Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen Bongausopas (2017) ja Huomaa hyvä! oppilaskortit (2019) ovat olleet myyntimenestyksiä Suomessa ja nyt käännetty jo neljälle kielelle. Teoksemme tukevat varhaiskasvattajia ja opettajia työssään ja sekä antavat kasvattajille, opettajille ja lapsille käteen käytännön työkalut.

Huomaa hyvä!

Huomaa hyvä! -materiaalit esittelevät luonteenvahvuuksia ja kertovat, miten ne tunnistetaan ja miten voit hyödyntää niitä kasvatuksessa.

Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; heikennymme siinä, mitä teemme vähän. Esimerkiksi itsesäätelykyvyn on todettu ennustavan koulumenestystä älykkyysosamäärää paremmin.

Luonteenvahvuuksiin keskittyvä opetus vaikuttaa oppimiseen pitkäkestoisemmin ja johtaa tyydyttävään elämään todennäköisemmin kuin vain tiedolliseen osaamiseen keskittyvä opetus. Alasta tai ajasta riippumatta menestymme vahvuuksiemme avulla. Napataan lapset kiinni hyvänteosta!

Luonteenvahvuuksia on paljon, esimerkiksi

  • sinnikkyys
  • itsesäätely
  • rohkeus
  • sosiaalinen älykkyys
  • huumorintaju

Osa vahvuuksista on keskeisessä roolissa taaperoiässä, osa taas nostaa päätään murkkuikäisen maailmassa. Jokaisella ihmisellä on oma vahvuuskarttansa. Kartassa voimakkailla väreillä on maalattu vahvuudet, joita jo on paljon, ja hennoilla ne vahvuudet, joista vasta harjoitellaan. Vahvuudet eivät kuitenkaan kilpaile keskenään, eikä mikään vahvuuksista ole toista tärkeämpi tai parempi. Niiden käyttöpaikat vain vaihtelevat.

Bongari oppii tunnistamaan vahvuuksia, kutsumaan niitä tietoisesti esiin ja valjastamaan niitä toiminnan avuksi aivan uudenlaisissa paikoissa. Bongarin ensimmäinen askel on vahvuuskielen omaksuminen. Kun taitoja oppii sanoittamaan, toiminta konkretisoituu ja vahvuuslihaksen kasvattamisesta tulee tietoista. Uutta ruokalajia maistamaan uskaltautunut lapsi kasvattaa paitsi makumaailmaansa myös rohkeuslihastaan. Kännykkänsä sammuttanut nuori säästää puhelimensa akkua ja lataa samalla itseensä taitoa säädellä omaa toimintaansa myös vastaisuudessa.

Tutustu Huomaa Hyvä! -ratkaisuihimme

Halusimme, että positiivisen pedagogiikan käytöstä tulee kasvatusmaailman uusi kehityssuunta, ja tutkimuksemme osoittivat meidän olevan oikeassa. Järjestelmällinen vahvuuksien opettaminen, tutkiminen ja dokumentoiti herätti innostusta myös kollegoissamme, ja saimmekin pian upeita opettajia kulkemaan kanssamme tietä kohti innostavampaa, positiivista metodia.