Myötätuntoinen ja myötäintoinen työkulttuuri ei ole myytti– tunnista jokaisen vahvuudet ja rakenna toimiva tiimi

Kukaan meistä ei ole mennyt piloille myönteisestä ja kannustavasta palautteesta, kehuista ja arvon annosta. Vahvuuksille rakentaminen ja myötätuntoisen ja -intoisen kulttuurin synnyttäminen työpaikoille on keskeinen tutkimuskohteeni ja antaa monipuolisen sisällön koulutuksilleni. Työni yhteisöjen, organisaatioiden ja yksilöiden parissa vuosien saatossa yli 15 maassa on osoittanut, että mielensähyvittäjien työyhteisö antaa sijaa jokaiselle onnistua, olla inhimillinen ja rakentaa kestävää hyvinvointia, joka mahdollistaa kukoistuksen!

VAHVUUKSIEN TUOMINENMINKÄ TAHANSA YHTEISÖNKIELEEN JA TOIMINTA-KULTTUURIINANTAA JOKAISELLE SENJÄSENELLE KOKEMUKSENARVOSTUKSESTA

Kouluttaminen ja työyhteisöjen innostava valmentaminen on keskeinen osa työtäni. Olen kouluttanut laajasti sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilöstä ja esimiehiä sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöitä, joita kiinnostavat luonteenvahvuudet, työhyvinvointi, innostaminen, palautekulttuurin virkistäminen ja omien sekä tiimin voimavarojen löytyminen.

TAVALLISIMPIA KOULUTUKSEN AIHEITA OVAT

1.
HUOMAA HYVÄ
– NÄIN AUTAT LASTA
JA NUORTA
TUNNISTAMAAN
OMAT VAHVUUTENSA!

2.
POSITIIVINEN
PEDAGOGIIKKA JA
VAHVUUSPERUSTAINEN
OPETUS

3.
ERITYISPEDAGOGIIKAN ABC!

4.
MYÖTÄTUNNON
JA MYÖTÄINNON
MULLISTAVA VOIMA TYÖYHTEISÖSSÄ!

5.
VAHVUUKSILLA VOIMAA
– NÄIN RAKENNAT
TOIMIVAN TIIMIN

6.
POSITIIVINEN PSYKOLOGIA,
PEDAGOGIIKKA JA
LUONTEENVAHVUUDET