Merisaappaan koulu – vahvuuksien voimalla!

Merisaappaan koulussa rakennetaan oppilaan kanssa uutta tarinaa vahvuuksien voimalla!

By Tiina Korpela-Liimatainen

Merisaappaan koulu on erityiskoulu, jossa suurin osa oppilaista on lastensuojelun asiakkaita. Koulussamme  on myös etappiopetusta, jossa tavoitteena on löytää uusi eheämpi suunta oppimiselle ja koulun käynnille.

Perusopetuksen tehtävä on kasvattaa ja opettaa. Niin myös Merisaappaan koulun. Meillä on myös kolmas tavoite. Toivomme, että meillä opiskellessaan oppilas kokee tulleensa aidosti kohdatuksi omana itsenään.

Luonteenvahvuudet arjen tukena

Koulumme pedagoginen toiminta jaetaan kuuteen jaksoon, jokaista jaksoa rytmittää Seligmanin VIA – filosofia, kuusi hyvettä ja kunkin neljä vahvuutta, jotka jakson aikana käsitellään ja joita omassa toiminnassa mietitään. Nämä antavat vahvasti koulullemme yhteisen tarinan ja toisaalta myös yhteisen kielen. Ratkaisukeskeinen perusolettamus toimii tässäkin: kieli luo sitä todellisuutta , jossa elämme.

Vahvuuksia kartoitamme VIA –testin avulla, mutta myös jatkuvasti arjessa. On tärkeää, että aikuinen kykenee näkemään pienenkin hetken, jolloin oppilas toimii oikein ja tavoitteensa suuntaisesti. Tuolloin on tartuttava hetkeen ja annettava palaute, joka kertoo juuri sen mitä sillä hetkellä tapahtuu. Silloin  palaute on oikeaa ja oppilaalle merkityksellistä, kantaa ja ohjaa eteenpäin. Joskus riittää katse tai peukun nosto! Pääasia, että palaute on aitoa ja totta.

Hyvän näkeminen

Keskeisenä kantavana ajatuksena on ollut oppilaan omien hyvien kokemusten ja ajattelun aktivoiminen oppimisen tueksi. Toiminta on pitkälti kehitetty Fredricksonin Broad and Built- teorian pohjalle. Olemme vuosien varrella kehittäneet rakenteita ja strukturoineet niitä hyvinvoinnin näkökulmasta käsin, Martin Seligmanin hyvinvointeorioita mallintaen.

Hyvän strukturointi

Aloitamme ja lopetamme viikon myönteisin ajatuksin, jotta se saattelisi hyvin alkavaan viikkoon tai toisaalta päättäisi viikon riittävän hyvään tunnelmaan, jotta viikonloppu voisi olla jokaiselle hetki levätä ja nauttia. Tämä tapahtuu kohtaamisella ja merkitysten kirkastamisella. Mitä erityisen mukavaa teit viikonloppuna? Mikä siinä oli mukavaa? Mitä sellaista voisit tehdä tällä viikolla, mistä voisi tulla yhtä hyvä olo. Toisaalta oppilas pysähtyy samassa hetkessä oman oppimisensa äärelle ja miettii, miten hän  oppii juuri tällä viikolla parhaiten, mitä siihen tarvitsee ja mikä saattaa olla esteenä sekä mistä voisi saada apua tai päästä  vaikean tilanteen yli. Oppilaalla on mahdollisuus jakaa tämä kaikkien kesken, jolloin jonkun oppilaan kokemus voi olla toiselle avuksi.

Päivän päätteeksi mietimme, mikä meni mainiosti tänään? On tärkeää huomata, hyvät asiat ja saada niistä hyvä alku seuraavalle päivälle. Kurjia kokemuksia ei ole tarkoituksena ohittaa, mutta on huomattavasti helpompaa käsitellä niitäkin, kun pohjalla on monta hyvää.

Oppilaan tarinan kuuleminen ja uuden näkökulman tuoma mahdollisuus

Tuloneuvottelu on tärkeä hetki, jossa tapahtuu ensikohtaaminen. Tuloneuvottelu on strukturoitu arvostavan haastattelun menetelmällä. Tavoitteena on oppilasta ja huoltajaa osallistaen saada uusi tarina aluilleen.

Tuloneuvottelu on jaettu kolmeen osaan : 1. Tavoitteiden asettaminen 2. Keinojen kartoittaminen 3. Uuden tarinan kiinnittäminen arkeen. Jokainen osa keskittyy siihen, mikä jo toimii.  Kuitenkin oppilaan tuen tarpeet  tulevat nähdyksi ja kuulluksi.  Tavoitekeskeisesti etenemällä olemme saaneet keskusteluun monta myönteistä näkökulmaa, jotka ovat rohkaisseet oppilastakin pohtimaan omaa tavoitettaan ja tuottamaan monen monta hienoa ajatusta omasta oppimisestaan. Oppilas myös sitoutuu oppimiseensa ihan eri tavalla, kun hän osallistuu aktiivisena toimijana neuvotteluun, jossa käsitellään hänen koulunkäyntiään.

Kehitämme edelleen jokaisen oppilaan personoitua oppimisen polkua mm. portfolion avulla. Tavoitteenamme on  auttaa oppilasta tekemään  näkyväksi oma tarina, luonteenvahvuudet ja merkitykselliset ajatukset. Toivomme, että Merisaappaan koulusta lähtiessään oppilaalle jäisi käsitys hyvinvoivasta omasta itsestä, joka pystyy ja voi.

Henkilökunta ja Growth Mindset

Henkilökunta on sitoutunut kehittymään ja oppimaan jatkuvasti uutta. Joka vuosi sitoudumme koulutukselliseen työnohjausprosessiin, jossa meillä on ulkopuolinen kouluttaja oman sisäisen osaamisen jakamisen tueksi. Viime vuosina meitä on luotsannut Krisse Lipponen TaitoBa Housen osaaja. Tavoitteena on hyvinvoivat opettajat ja oppilaat!

Kaunista kesää kaikille!

Tiina Korpela-Liimatainen

Merisaappaan koulunjohtaja

tiina.korpela-liimatainen (at) espoo (.) fi