Early childhood education should focus on building character, FBI agent says.

Positiivisen psykologian FB- ryhmässä oli  mielenkiintoinen linkki liittyen luonteenvahvuuksien  merkitykseen jo varhaislapsuudessa.

Jutussa referoidaan luentoa, jossa entinen 30 vuoden uran tehnyt FBI- agentti Weysan Dun kertoo kokemuksistaan monenlaisen rikollisuuden, kuten terrorismin, väkivaltarikosten ja korruption, parissa.

Hän nostaa esille kolme erilaista rikollisen profiilia, mm. kulttijohtajan, rikollisuusjengin, joka möi mm. ihmisten elimiä. Työskenneltyään pitkän uran ja nähtyään monenlaisia vakavia rikollisuuden eri muotoja, hänen päätelmänsä sisältää tärkeän viestin.

“I would submit to you that all involved a lack of character or the weakness of character of the people involved,” he said.

Eli sen mikä merkitys on vahvalla luonteella, jonka kehityminen alkaa jo hyvin varhain varhaislapsuudessa. Tai toisinpäin, mitä voi seurata siitä, jos lapsen myönteistä luonteenkehittymistä ei tueta ollenkaan tai edes tarpeeksi.

Kun lapsi saa tukea luonteensa kehittymiseen ja häntä kannustetaan käyttämään vahvuuksiaan tässä asiassa, luodaan kantavia perustuksia vahvalle itsetunnolle, myönteiselle minäkuvalle ja empatiakyvylle toisia kohtaan.

Scholars and psychologists have identified similar traits in people of character, he said, and they include traits such as self control, grit, gratitude, optimism, perseverance and curiosity.

Jutussa nostetaan esille vahvuuksia tai piirteitä, jotka ovat yhteydessä vahvaan luonteeseen. Näitä ovat itsesäätelykyky, sinnikkyys, kiitollisuus, optimismi ja uteliaisuus.

Jutun lopussa pohditaan, miten vanhempia voidaan tukea lapsiensa luonteenvahvuuksien kasvattamisessa. Tärkeimpiä ajatuksia on antaa myönteistä palautetta ja kannustaa luonteen kehittymiseen, käyttämällä edellä mainittuja vahvuuksia. Näitä asioita voi parhaiten oppia seuraamalla ympärillä olevia aikuisia, jotka itse näyttävät omalla esimerkillään, mitä on esimerkiksi sinnikkyys tai optimismi arjessa, miten se näkyy heidän käytöksessään entä puheen tasolla.

Tästä kaikesta, mallioppimisesta ja kielen merkityksestä, esimerkin voimasta ja myönteisen palautteen merkityksestä luonteen kehittymiselle, voit lukea lisää blogikirjoituksissani.