Kasvun asenne ja luonteenvahvuuksien opettaminen

Luonteenvahvuusintervention yhtenä tavoitteena on tuoda…