LogoColorTextBelow

Väitöskirjatutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa luon suomalaiseen koulujärjestelmään luonteenvahvuuksiin perustuvan opetusohjelman.

 

Luonteenvahvuudet (lisättynä sisu) Kaikki vahvuudet puhekuplissa (pdf)

Keväällä 2015 (tammikuu-toukokuu) toteutan intervention ensimmäisen osan kahdessa alakoulussa neljälle luokalle (5.-6.-luokkalaisia).

Intervention tavoitteet oppilaille:

 • oppilaat tekevät VIA- luonteenvahvuusmittarin
 • VIA- testin avulla jokainen oppilas tulee tietoiseksi omista ydinvahvuuksistaan
 • omien ydinvahvuuksien tietäminen ja aktiivinen käyttäminen on tutkimusten mukaan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja onnellisuuteen
 • oppilaat oppivat tunnistamaan omia parhaita puoliaan sekä puheessa että ajatuksen tasolla
 • heitä kannustetaan käyttämään vahvuuksiaan koulussa, kotona ja harrastuksista. Vahvuuksien käyttämisestä annetaan koulussa myönteistä palautetta.
 • oppilaat tutustuvat kevään aikana kaikkiin 24 luonteenvahvuuteen ja saavat näistä kattavan tietopaketin oppituntien aikana. Sinnikkyys
 • Myös kotitehtävät tukevat vahvuustietoisuutta. Kotitehtävä viikko 4 SINNIKKYYS
 • luokkaan tuodaan paljon myönteistä vahvuuskieltä ja sanastoa, jonka käyttämiseen kannustetaan.
 • oppilaat harjoittelevat bongaamaan toistensa ja opettajien vahvuuksia ja näkemään luokkatovereiden parhaita puolia arjessa

 

WP_20150310_15_10_16_Pro

Vaihe 2

Väitöstutkimukseni toinen vaihe

 • kestää koko lukuvuoden 2015-2016
 • tutkimukseen osallistuu noin 20 luokkaa, jotka ovat ala- ja yläkoulusta, sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen ryhmiä.
 • oppilaat osallistuvat koko lukuvuoden kestävään luonteenvahvuuksien interventioon, jossa käytetään kehittämääni oppimateriaalia 1 h/vko
 • opettajat coutsatan pos.pedagogiikan ja luonteenvahvuuksien opettamiseen
 • tutkimukseni toisessa vaiheessa tutkin, mitä myönteisiä vaikutuksia luonteenvahvuuksien opettamisella on paitsi yksilötasolla oppilaalle itselleen
 • mitä vaikutusta interventiolla on koko luokan vuorovaikutukseen, ihmissuhteisiin ja sitä kautta oppimiseen
 • aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että luokahuoneen ”ilmastolla” , yhteenkuulumisen tunteella ja sitoutumisella on suuri merkitys oppimiselle ja  saavuttamiselle.
 • olen kiinnostunut myös intervention mahdollisuuksista lisätä empatiataitoja ja vähentää kiusaamista. Ohjema kannustaa toisten hyvien puolien tietoiseen huomaamiseen ja vahvuuksien bongaamiseen toisista.
 • Onkin sanottu,  että kun kiinnittää  huomiota toisten ihmisten hyviin puoliin, se tuo myös itsestä parhaita puolia esille. Myös tietynlainen kilpailun tarve saattaa vähentyä, kun lapset tulevat tietoiseksi omista ja erityisesti toistensa vahvuuksista. Kaikilla on vahvuuksia, niitä voi kehittää ja ne ovat tasa-arvoisia. Ne eivät syrji ketään.

Lue lisää:

How ‘other people matter’ in a classroom-based strengths intervention: Exploring interpersonal strategies and classroom outcome