Sä osaat!

Uuden lukuvuoden alkaessa muista ope, sä olet tärkeä! Työlläsi on ratkaiseva merkitys kovin monelle, pidä siis huolta. Ensin itsestäsi, jotta jaksat huolehtia jokaisesta pienestä ja isosta. Pysähdy uuden päivän kynnyksellä hetkeksi miettimään, mitä sun mukana tulee paikalle? Hyvinvointi on oppimisen perusta ja turvan kokemus omassa ryhmässä keskeistä. Jokainen on hyvä jossain. Arvostuksen saaminen ja kokemus nähdyksi tulemisesta ratkaisee paljon. Ilo omasta koulutyöstä, onnistumisen tähtihetkistä, vaikeuksista selviytymisestä sekä yhdessä jaetuista päivistä rakentaa myönteisten kokemusten selkäreppua. Sen paino on ratkaisevasti tärkeämpi kuin koulukirjojen, läksyjen ja vihkojen tuoma. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus. Muista, että sanat luovat todellisuuden ja rakentavat oppilaan käsitystä itsestään. On siis paljon merkitystä, kuinka niitä käytät. Se, mitä sanot, miten rohkaiset ja kutsut oppilaasta esiin hyvän, on arvokkainta arjen anteliaisuutta. Hyvää saa kylvää kukkuramitoilla ympäristöön. Elämä tasaa kyllä ylimääräiset. Kohtaamisissa lausutut kannustavat tai lohduttavat sanat jättävät vahvoja muistijälkiä lapsiin ja nuoriin. Niistä meidät muistettakoon!