Rakkaus- myötätunnon toiminnallinen sisar

Rakkaus on myötätunnon toiminnallinen sisar; se on jalkautunutta myötätuntoa ja empatiaa. Rakkaus on tekoja, olet toisia varten, toinen ihminen ei ole sinulle ilmaa. Barbara Fredricksonin mukaan rakkaus on ensisijaisesti yhteyttä toiseen ihmiseen ja tämä rakkaudellinen yhteys on elintärkeää meidän jokaisen terveydelle ja onnellisuudelle, vaikuttaen aivoihin ja koko vartaloomme, aina solutasolla asti. Olemme syntyneet rakastamaan, ja tämän todisteena ovat lukuisat tutkimukset, jotka osoittavat miten aivomme ovat muokkautuneet siten, että ne mahdollistavat tämän yhteyden.

nayttokuva-288

Kuva: Luennolta: EdX- The Science of Happiness. University of Berkeley. Dacher Keltner.

Turvassa!

Rakkaus ja positiivinen resonanssi syntyvät, kun ihmiset kokevat olevansa turvassa, sisäisesti ja ulkoisesti. Keskeistä on kokemus siitä, että olet todella yhteydessä toiseen ihmiseen, näet hänet ja voit tuntea hänen tunteensa. Rakkaus vahvuutena nähdään tässä uudelleen määriteltynä, jolloin se on erityisesti positiivista resonanssia kahden ihmisen välillä, tuttujen tai tuntemattomien.

Rakkaus on kuin toiseen ihmiseen sijoittamista, olet toisia varten. Rakkaus on elintärkeää, sillä se muodostaa vahvan siteen ihmisten välille ja pitää meidät yhdessä. Mitä enemmän koemme kuuluvamme joukkoon ja saamme päivän aikana kokemuksia rakkauden mikrohetkistä, sitä paremmin voimme.

Rakkaus vaatii turvallisuuden tunteen, rakkautta ei synny pelon tai häpeän läsnäolossa. Rakkaus myös luo turvaa. Rakkauden mikrohetkien, hymyn ja myönteisen katseen avulla viestitämme kanssaihmisille olevamme turvallisia tyyppejä. Rakkauden mikrohetket kutsuvat puoleensa ja niitä tulee kerätä talteen, sydämeen ja mieleen. Tietoisesti vaalien näitä elintärkeitä kohtaamisia, rakennamme rakkaudelle kiitoratoja aivoihin ja sydämeen. Yksikään kohtaaminen ei ole turha ja kaikilla meillä on mahdollisuus jokaisessa päivässä vahvistaa yhteyttä toisiimme.

Etsi rakkautta, tunne se!

Barbara Fredricksonin mukaan rakkaus on läsnä pienissä, mutta sitäkin merkityksellisemmissä mikrohetkissä. Rakkaus on tunne, joka vaikuttaa sekä mieleen että kehoon. Rakkaus on myönteisistä tunteista kaikkein voimakkain ja sillä on valtava voima. Rakkaudella on laajat heijastusvaikutukset: se vaikuttaa mm. sydämen rytmiin, solutasolle sekä immuunipuolustukseen asti. Myönteiset tunteet tekevät meistä joustavampia, luovempia, myötätuntoisempia ja toipumiskykyisempiä, kuitenkin vain rakkaus saa aikaan todella syvää resonanssia kahden ihmisen välillä. Tämä johtuu siitä, että rakkauden mikrohetkien aikana sinun myönteisyytesi, sinun lämpösi ja avoimuutesi heräävät ja kutsuvat esiin samoja asioita myös toisessa ihmisessä. Rakkaus on kutsu!

Rakkaus sitoo yhteen!

Rakkaus, kuten muutkin tunteet, on ohikiitävä ja tilannesidonnainen. Rakkaus tuntuu hyvältä ja tekee hyvää. Rakkaus muuttaa ajatteluasi, sillä se laajentaa kykyäsi nähdä yhteyksiä asioiden välillä ja se vaikuttaa myönteisesti siihen, miten koet itsesi. Kun olet rakkauden vaikutuksen alla, olet enemmän toisia varten ja näet vähemmän vastakkainasettelua.  Rakkaus on prososiaalisen käyttäytymisen liikkeelle paneva voima.

Nouse arjen yläpuolelle!

Vahvistavaa rakkautta syntyy, kun olemme todella yhteydessä toisiimme, jaamme katsekontaktin, koemme positiivista, inspiroivaa yhteyttä ja olemme motivoituneita sijoittamaan toisemme hyvinvointiin. Nämä rakkauden mikrohetket energisoivat ja kohottavat mielemme arjen yläpuolelle. Myönteisen mikrohetken, rakkauden, avulla peilaamme toistemme tunnetiloja, matkimme toistemme ilmeitä ja eleitä sekä olemme myös biologisella tasolla yhteydessä.

Tapahtuipa rakkauden mikrohetki läheisen ystävän tai täysin tuntemattoman ihmisen kanssa, se ravitsee sinua ja antaa elintärkeää voimaa henkilökohtaiselle kasvulle sekä psyykkiselle ja fyysiselle terveydellesi.

Vaali yhteyttä reaaliajassa!

Jotta rakkautta voi syntyä, meidän tulee tuntea, että olemme todella yhteydessä toisiimme. Tämä yhteys syntyy,kun  näemme ja kuulemme toisemme. Jos siis todella haluamme olla yhteydessä toisiimme ja resonoida positiivisesti, meidän täytyy kokea myönteisiä tunteita yhdessä reaaliajassa. Se, että olemme tänä päivänä yhä enemmän yhteydessä toisiimme sosiaalisen median ja erilaisten laitteiden välityksellä, luo haasteita yhteyden kokemiselle. Todellinen yhteys kahden ihmisen välillä on fyysistä. Rakkaus ei siis ole sokea, rakkaus tarvitsee katsekontaktia.

Samalla taajuudella!

Myönteisyys mahdollistaa rakkauden ja positiivisen resonanssin ihmisten välillä. Tämä myönteisyys voi olla mm. kiitollisuutta, innostusta, inspiraatiota, iloa tai kunnioitusta. Ollessamme aidosti läsnä toisiamme varten, arvostamme toisiamme, osoitamme kiinnostusta ja olemme virittäytyneet samalle taajuudelle. Näissä hetkissä välillämme on ihmeellistä, ravitsevaa positiivista resonanssia eli rakkautta.

Meidät ihmiset on siis luotu olemaan yhteydessä toisiimme, meidät on tehty rakastamaan.

 

Lähteet:

PBcover_tilted

Fredrickson, B. (2013). Love 2.0: How Our Supreme Emotion Affects Everything We Think, Do, Feel, and Become. Hudson Street Press.

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist,56(3), 218.

Fredrickson, B. L. (2002). Positive emotions. Handbook of positive psychology, 120-134.

Fredrickson, B. (2009). Positivity. Three Rivers Press (CA).