Myötätunnon mullistava voima!

CoPassion!

Olen päässyt mukaan erittäin mielenkiintoiseen poikkitieteelliseen tutkijaryhmään nimeltään CoPassion!banneri_simppeli_new

Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushanke selvittää, ovatko myötätuntoiset yritykset menestyviä yrityksiä. Mahtuvatko kilpailukyky ja inhimillisyys samaan organisaatioon? 

Oma tutkimukseni yhdessä Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa kestää huhti-toukokuun. Koulutamme päiväkotien johtajia positiivisen psykologian, erityisesti LUONTEENVAHUUKSIEN saralla.

CoPassion hankkeessa, selvitetään:

  • miten luomme tulevaisuuden arvokkaat yritykset inhimillisessä ja taloudellisessa mielessä?
  • mitä myötätunto on organisaatioissa ja miten sitä synnytetään ja vahvistetaan?
  • miten myötätunto vahvistaa suomalaisyritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta ottamalla käyttöön henkilöstön luovat resurssit

Tutkimme myötätuntoa:

  1. organisaatioiden arjessa: miten koulutusinterventiot vaikuttavat yritysten asiakaspalveluun, johtamiseen ja organisaation kykyyn toimia yhdessä?
  2. yrityksen ja yhteiskunnan rajapinnassa: lisääkö työnantajan mahdollistama vapaaehtoistoiminta työhyvinvointia, sitoutumista työnantajaan tai kykyä kohdata asiakkaat ja työtoverit? hyötyykö yhteiskunta yritysten yhteiskuntavastuusta?
  3. yhteisöjen välillä: miten innovaatiot siirtyvät organisaatiolta toiselle verkostoissa, joissa pyritään ideoiden jakamiseen ja monistettavuuteen?

Lue lisää myötätunnon mullistavasta voimasta täältä  ja tykkää meistä Facebookissa!