luonteenvahvuus-uteliaisuus

Asenna itsesi hyvän huomaamisen taajuudelle!

Kaikkihan sen tietävät; kasvatuksen ja koulun tehtävänä on lisätä maailmaan hyvää ja kutsua esiin jokaisen lapsen ja nuoren potentiaali. Näillä asioilla on valtava merkitys koko suomalaisen koulujärjestelmän tasolla, mutta ei riitä, että tämä tiedetään.  Yhteisen ymmärryksen tulee muuttua toiminnaksi, joka kasvaa pienistä eleistä ja oman toiminnan tietoisesta tarkistamisesta, yleiseksi koko koululaitosta palvelevaksi toimintakulttuuriksi.

Uskallammeko upota hyvään ja ottaa kouluoppimiseen yhä enemmän mukaan inhimillisen tekijän?

Hyvä koulu on paikka, jossa on tilaa akateemisen osaamisen ja kehittymisen lisäksi luonteen kasvamiselle. Kognitiiviset tiedot ja taidot eivät kehity tyhjiössä, vaan ne ovat vahvasti yhteydessä luonteenkasvuun ja sen eri puoliin. Akateemiseen kehittymiseen tarvitaan ei-kognitiivisia taitoja, kuten motivaatiota, uteliaisuutta, itsesäätelyä ja sinnikkyyttä.

Luonteenkasvatus onkin ennen kaikkea taito-opetusta. Luonteenlujuuden taidot lisäävät mahdollisuuksia voida ja tehdä hyvin yhdessä toistemme kanssa. Ne auttavat kohtelemaan toisia ja itseä arvostavasti, ne varustavat luonteemme kokemuksilla, jotka muokkaavat myös aivojamme hyvän taajuudelle.

Saat senmihin keskityt

Aivomme ovat todella mestareita oppimaan huonoista kokemuksista. Negatiivinen vinouma aiheuttaa sen, että hyvistä hetkistä oppiminen ei saa vastaavaa huomiota. Siksi tietoinen hyvän esiin kutsuminen ja sille altistuminen on voimakas keino kylvää ihmiskuntaan hyvää. Tämä juurruttaa meistä jokaiseen valoisaa mielialaa, toipumiskykyä sekä kokemusta toimivasta luonteesta. Hyvän kasvattaminen ei tarkoita latteaa päänsilittelyä ja perusteetonta kehupuhetta, vaan todellisiin havaintoihin perustuvaa hyvän tietoista esiin nostamista.

Luonteen ei siis pidä kehittyä elämän kolhuista ja pahoinvoinnista, vaan oppilaille tulee antaa eväitä, joilla parannetaan mielen kimmoisuutta säilyä eheänä ja toipumiskykyisenä moninaisten elämän haasteiden edessä.

Asenna onnellisuutta, opeta myönteisistä kokemuksista nauttimista!

Kun mielemme herkistyy jollekin, alamme nähdä tämän asian eri muotoja monessa paikassa. Jokapäiväisissä myönteisissä mikrohetkissä on valtava piilevä voima.

Huomaa hyvä! ei turhaan ole kasvatusfilosofiamme ja kirjamme nimi. Jotta opimme ottamaan hyvää vastaan, sille tulee herkistyä. Tarvitsemme hyvän huomaamisen taitoja, mutta aivan erityisesti meidän tulee sisäisesti motivoitua sen äärellä.  Hyvän huomaaminen ja vastaanottaminen on tietoista ja erityinen painoarvo on sanalla aktiivista. Tämä siksi, että negatiivinen kyllä pitää huolen itsestään, mutta hyvää pitää helliä.

Jotta hyvät mikrohetket eivät humpsahtaisi ohi päiviemme kulussa,on hyvää tietoisesti etsittävä, sanallistettava ja siitä nauttimisen taitoa opetettava.

Hetki, sana ja kokemus kerrallaan voimme jokainen täyttää vahvistavien kokemustemme aarrearkkua. Tämä opettaa meistä jokaiselle taitoa istuttaa onnellisuutta itseemme.

  1. Huomaa hyvä!
  2. Arvosta mikrohetkiä!
  3. Kouluta silmääsi!
  4. Anna hyvälle sanat!
  5. Tee siitä tapa ja tottumus!
  6. Nauti!

Lähteet: Uusitalo-Malmivaara, L. & Vuorinen, K. 2016. Huomaa hyvä! PS- kustannus.

Hanson, R. 2016. Sisäsyntyinen onnellisuus. Basam books.