Don´t hammer the weakness, build what`s strong!

Vahvuudet vs. heikkoudet

heart

Vahvuus on jotain sellaista, jossa olet hyvä ja jonka avulla nautit siitä, mitä ikinä oletkaan tekemässä. Vahvuuksiasi käyttämällä, sinusta tuntuu, että todellinen minäsi pääsee esille. Vahvuuksilla toimiessamme olemme parhaimmillamme ja aitoja itsejämme. On myös merkityksellistä, että vahvuuksien avulla sitoudumme siihen, mitä teemme ja tekeminen energisoi meitä.

Otetaan esimerkiksi kirjoitusharjoitus. Kirjoita etu- ja sukunimesi ensin oikealla kädelläsi ja sitten vasemmalla kädellä. Jos olet oikeakätinen, tämä tehtävä oikealla kädellä sujuu helposti ja lopputulos on hyvinkin tyydyttävää, vasemmalla taas on toisin. Vasurilla pitää keskittyä enemmän ja kirjoittaminen vaatii enemmän energiaa ja vie myös enemmän aikaa.

Kaikilla lapsilla on alussa vaikeuksia kirjoittaa edes paremmalla kädellä, mutta harjoituksen myötä kirjoittamisesta tulee yhä helpompaa. Aivotasolla neuronit tekevät yhteistyötä, jotta opimme tämän taidon. Mitä useammin harjoittelemme, sitä useammin aivosolut ja neuronit ikään kuin keskustelevat keskenään. Solut alkavat kohdata toisensa ja ”wire together”!

”Neurons that wire together, fire together!” (Rick Hanson).

Näin neuroneista tulee kuin moottoritie, joka ajelee päässäsi. Tämän avulla on paljon nopeampaa ja tehokkaampaa saada viesti perille aivoissa. Koska olemme harjoitelleet usein kirjoittamista oikealla kädellä, aivomme ovat muokkautuneet ja se sujuu yhä paremmin ja paremmin. Kirjoittamisesta tulee helppoa ja nautimme tekemisestä, koska se on energisoivaa ja tuntuu hyvältä. Emme joudu kamppailemaan asioiden eteen, vaan ne tapahtuvat kuin itsestään.

Kun taas kirjoitamme huonommalla kädellämme, neuronien yhteydet eivät ole vielä syntyneet, siksi vasemmalla kädellä kirjoittaminen vaatii enemmän energiaa ja yrittämistä, emmekä ole niin tyytyväisiä tulokseen.

Tämä on totta kaikkien vahvuuksien ja heikkouksien kanssa. Jos ajattelet tätä isommassa mittakaavassa, mitä enemmän käytämme aikaa niiden asioiden parissa, joiden kanssa aivomme ovat jo synkassa ja yhteydet valmiina (WIRE together!), sitä enemmän nautimme tekemisestä ja saamme myös paljon aikaan. Tekeminen on energisoivaa ja itsetuntomme nousee, lisäksi olemme ylpeitä siitä, mitä teemme. Nautimme, kun voimme kohdata edessämme olevat haasteet taidoillamme, ilman että olisimme ahdistuneita ja tuskastuneita siitä, että emme osaa. (Kts. Michelle McQuaid, jonka web-seminaari on tämän kirjoituksen pohjana.)

Kun pohdin omaa elämääni taaksepäin, löydän lukuisia esimerkkejä, joissa tämän on totta. Olen pelannut lähes koko ikäni koripalloa ja menestynyt lajissa hyvin. Tämä on ollut mahdollista mm. siitä syystä, että minulla oli lahjakkuutta, mutta erityisesti siksi, että sain käyttää ja erityisesti kehittää omia vahvuuksiani jokaisessa harjoituksessa ja pelissä.

Yksi ydinvahvuuksistani on jo pienestä pitäen ollut sinnikkyys. Koripallotaitojen hiominen vaati paljon sinnikkyyttä, joka kehittyi erityisesti siksi, että minulla oli valmentaja, joka osasi hyödyntää tätä vahvuuttani. Valmentajani näki minussa jo varhain tämän periksi antamattomuuden ja yrittämisen halun.  Muistan, kuinka hän monesti laittoi minut kentälle puolustamaan vastustajan parasta pelaaja sanoen: ”Sinä pystyt taistelemaan jokaisesta pallosta ja saat sen itsellesi, jos vain haluat!” Ja niin sain! Nautin taistelemisesta ja pallon perässä syöksymisestä polvet mustelmilla, mutta sydän täynnä hyvää fiilistä ja tunnetta: ”Mä olen hyvä tässä!”

Valmentajani heitti minut kentälle vahvuuksieni kera, sain taistella ja pelata loppuun asti. Sinnikkyyteni avulla pääsin myös useasti  Flow- tilaan. Koripallon pelaaminen oli energisoivaa ja nautinnollista, rakastin sitä ja janosin koko ajan lisää. Tämä johti onnistumisen kokemuksiin.  Innokkuuteni ja sinnikkyyteni avulla,  myös urheilullinen lahjakkuuteni puhkesi kukkaan ts. tuli esille. En varmasti ollut läheskään ikäryhmäni lahjakkain pelaaja, mutta sinnikkyyteni avulla jaksoin harjoitella paljon ja sain lahjakkuuteni valjastettua menestyksekkään peliuran avuksi.

Jos olisin harjoituksissa saanut jatkuvasti kuulla, miten en vieläkään osaa heittää vasemmalla kädellä ja olisin jatkuvasti myös joutunut parantamaan vasemman käden lay-up heittoani, minusta olisi varmasti tullut parempi vasemman käden heittäjä, mutta ei koskaan niin hyvä pelaaja, kuin olin. Harjoituksissa käyminen olisi varmasti tuntunut myös aika puuduttavalta, jos jatkuvasti olisi kiinnitetty huomiota siihen, mitä en osaa ja keskitytty parantamaan näitä taitojani. Sen sijaan sain kannustusta siitä, missä olin hyvä ja tämän innostuksen ja myönteisten tunteiden kautta jaksoin päivästä toiseen liittyä harjoituksiin, koska koin olevani hyvä omilla vahvuusalueillani ja sain tuoda oman panokseni joukkueen hyväksi parhailla puolillani.

Meidän lapset ja nuoret tarvitsevat kaikki onnistumisen kokemuksia ja aikuisia, jotka auttavat heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja lahjakkuutensa. Meidän tulee myös auttaa lapsia ja nuoria ottamaan rohkeita askeleita kohti oman elämänsä pelikenttiä vahvuudet tukenaan. Vahvuuksiensa avulla lapset ja nuoret saavat onnistumisen kokemuksia, jotka tuottavat paljon myönteisiä tunteita, joiden avulla kehittyy myös resilienssi. Tämän turvin voimme luottaa siihen, että lapset ja nuoret pärjäävät elämässään, mitä ikinä eteen tuleekaan.