Huomaa hyvä!

October 31, 2017

Tervetuloa mukaan arvostavan vuorovaikutuksen viikolle! Rakennetaan yhdessä koulu, jossa jokaisen oppilaan on hyvä kasvaa, oppia, kokea kyvykkyyttä  ja ennen kaikkea löytää sisäisesti turvallinen olo. Annetaan jokaisen olla oma itsensä, ainutlaatuinen ja arvokas. Arvostetaan erilaisuutta ja huomataan toisemme; kiitetään, tuetaan, kehutaan ja ollaan kavereita! Positiivinen CV- video!   Aloitimme tänään Matinlahden ja Tiistilän kouluissa koko viikon […]

Sä osaat!

September 16, 2017

Uuden lukuvuoden alkaessa muista ope, sä olet tärkeä! Työlläsi on ratkaiseva merkitys kovin monelle, pidä siis huolta. Ensin itsestäsi, jotta jaksat huolehtia jokaisesta pienestä ja isosta. Pysähdy uuden päivän kynnyksellä hetkeksi miettimään, mitä sun mukana tulee paikalle? Hyvinvointi on oppimisen perusta ja turvan kokemus omassa ryhmässä keskeistä. Jokainen on hyvä jossain. Arvostuksen saaminen ja kokemus […]

Positiivisesti poikkeavalta polttoainetta

November 11, 2016

Ihmisen kehuvetoisuus on julkinen salaisuus. Meistä jokaisen perustarve on saada arvostusta, joka auttaa näkemään myönteisesti omat mahdollisuudet ja kohottaa hetkeksi arkisen yläpuolelle. Arvostuksen aulis jakaminen istuttaa ympäristöön siemeniä, joista versoo itseen uskovia ja hyvää eteenpäin jakavia mielensähyvittäjiä. Paras tapa lisätä omaa onnellisuutta onkin tehdä joku toinen onnellisemmaksi. Toisen ihmisen havaitseminen paranee positiivisen kokemuksen jälkeen, mikä […]

Kannusta minut vahvaksi!

October 18, 2016

”Kannusta minut vahvaksi!”   Kuka on ollut sinulle se joku, jonka sanoja kannat mukana sydämessäsi? Kenen sanat ovat antaneet tarvittavan käyttövoiman, jotta olet selvinnyt elämäsi vaativimmista hypyistä kohti tuntematonta? Sanoissa asuu voima, toivo ja mahdollisuus. Emme voi edes ymmärtää, miten suuri ja ratkaiseva merkitys niillä on toinen toisellemme. Sanat luovat maailmoja, sanat suuntaavat huomiotamme ja […]

Hyväntekijät: Ollilan päiväkoti Joensuussa!

September 8, 2016

Joensuu huomaa hyvän! Olen käynyt syksyn aikana kouluttamassa Joensuussa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, päiväkotien johtajia, perusopetuksen rehtoreita, opettajia sekä suuren joukon päiväkotien työntekijöitä. Syksyn mittaan tulen tapaamaan liki kaikki joensuulaiset varhaiskasvatuksen upeat ammattilaiset. Olen saanut kokea Joensuussa tapahtuvaa ihmettä, miten innostuneet esimiehet ja päiväkotien työntekijät lähtevät todella sitoutuneesti etsimään omaan työhönsä uusia mahdollisuuksia hyvän huomaamisen ja vahvuuksien […]

Parhaat puolet peliin- ankeuttaminen alas! 3 * P- 2*A= hyvinvoiva työyhteisö

September 3, 2016

  Ihmismieli on taipuvainen tarttumaan asioihin, jotka kaipaavat korjaamista. Tässä on järkensä. Jos emme näin tekisi, monet asiat jäisivät rempalleen. Ongelmaksi muodostuu usein negatiivisen vinouman liiallinen takertuminen korjaamisen kohteisiin. Tämä voi johtaa siihen, ettemme enää kykene pysähtymään hyvin sujuvien asioiden äärelle. Jos työpaikalla hommat hoituvat normaalilla ja odotetulla tavalla, se on hieno juttu. Kun asiat […]

Positiivisen pedagogiikan DNA

March 5, 2016

”Autetaan ihmisiä jalostamaan niitä inhimillisiä vahvuuksia, joihin kaikki korkeatasoinen osaaminen nojautuu.” toteaa kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen (2015). Alasta riippumatta menestymme luonteentaitojemme ansiosta. Koska olemme sinnikkäitä, rohkeita, kykenemme luovuuteen ja itsemme säätelyyn. Pärjäämisemme on kiinni kyvystämme tulla toimeen toisten kanssa, tuntea empatiaa ja antaa tukea, johtaa ja olla johdettavina. Millään akateemisella tai muulla taidolla ei ole […]

“Elämän tärkeät asiat täytyy voittaa itselleen”

January 25, 2016

”Ihminen, jolla on elämä hanskassa” Näin kuvaa professori Liisa Keltikangas-Järvinen (2016) sitä, millainen on toimiva lopputulos, kun monet suotuisat luonteenpiirteet kasautuvat. Luonteenpiirteiden sijaan puhumme kirjassamme (Huomaa hyvä!) luonteentaidoista tai vahvuuksista. Tämä tuo esiin niissä asuvan upeuden; meistä jokainen voi oppia luonteentaitoja ja niitä voidaan monipuolisesti ja innostavasti opettaa. Luonteenkasvatus saattaa kuulostaa aikansa eläneeltä, jopa kulahtaneelta […]

Huomaa hyvä!

January 20, 2016

Asenna itsesi hyvän huomaamisen taajuudelle! Kaikkihan sen tietävät; kasvatuksen ja koulun tehtävänä on lisätä maailmaan hyvää ja kutsua esiin jokaisen lapsen ja nuoren potentiaali. Näillä asioilla on valtava merkitys koko suomalaisen koulujärjestelmän tasolla, mutta ei riitä, että tämä tiedetään.  Yhteisen ymmärryksen tulee muuttua toiminnaksi, joka kasvaa pienistä eleistä ja oman toiminnan tietoisesta tarkistamisesta, yleiseksi koko koululaitosta palvelevaksi […]

Sain todistaa myötätuntoa!

January 19, 2016

”Rakkaus ja myötätunto ovat välttämättömyyksiä, eivät ylellisyyksiä. Ilman niitä ihmiskunta ei selviydy.” Dalai Lama Myötätuntoinen suhtautuminen itseemme ja kanssaihmisiin rakentaa onnellisuutemme perustaa. Mitä enemmän voimme kokea yhteyttä toisiimme ja punoa elämämme lankoja yhteen, sitä vahvemmin tunnemme elävämme. Jopa synkimmällä hetkellä meidän pitää elossa ajatus siitä, että elämällämme on merkitystä oman itsemme ulkopuolella. Myötätunto asuu meissä ja se […]

Myötätunnon mullistavasta voimasta!

December 15, 2015

Pääsin kertomaan myötätunnon ja luonteenkasvatuksen opetusohjelmastani Helsinki Mission asiakaslehteen! Kiitos Sakari Sarkimaalle upeasta kirjoituksesta! http://www.e-julkaisu.fi/helsinkimissio/4-2015/

Radiossa!

December 14, 2015

Kävimme yhdessä Elina Paatsilan kanssa juttelemassa vahvuusopetuksesta Ylen tiedeykkösessä! “Positiivisessa pedagogiikassa haetaan kunkin oppilaan vahvuuksia ja kehitetäään niiitä edelleen. Tarkoituksena on opettaa koululaisille lukuaineiden lisäksi itsetuntemusta, sitkeyttä, ryhmässä toimimista ja muita ihmisenä olemisen taitoja, jotka eivät vanhene muuttuvassa maailmassa. Näitä taitoja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, mutta tulevaisuuden työelämässä tarvittavista oppiaineista on vain arvauksia. Positiivinen pedagogiikka […]

Resilienssi on kehittyvä ominaisuus

November 22, 2015

”Heräämme eloon, kun löydämme uudelleen oman hyvyytemme ja luonnollisen yhteytemme kaikkeen elävään. Syvemmät tarpeemme täyttyvät, kun suhtaudumme lempeästi toinen toisiimme, olemme täysin läsnä jokaisessa hetkessä ja tulemme toimeen itsessämme ja ympärillämme olevan kauneuden ja tuskan kanssa.” -tuntematon ajattelija Resilienssillä tarkoitetaan hyvää lopputulosta huolimatta vakavasta uhasta kehitykselle ja sopeutumiselle. Resilienteillä ihmisillä on takana kokemuksia, jotka ovat […]

Rakkaus- myötätunnon toiminnallinen sisar

November 16, 2015

Rakkaus on myötätunnon toiminnallinen sisar; se on jalkautunutta myötätuntoa ja empatiaa. Rakkaus on tekoja, olet toisia varten, toinen ihminen ei ole sinulle ilmaa. Barbara Fredricksonin mukaan rakkaus on ensisijaisesti yhteyttä toiseen ihmiseen ja tämä rakkaudellinen yhteys on elintärkeää meidän jokaisen terveydelle ja onnellisuudelle, vaikuttaen aivoihin ja koko vartaloomme, aina solutasolla asti. Olemme syntyneet rakastamaan, ja […]

Miten opettaa sinnikkyyttä kielten luokassa?

November 5, 2015

Miten opettaa sinnikkyyttä? Käytännön kokemuksia kielten luokasta by Elina Paatsila. Lapset tulevat kouluumme monenlaisista taustoista. He tulevat monenlaisista kodeista ja erilaisista kulttuurisista taustoista. He ovat erilaisia temperamenteiltaan, ominaisuuksiltaan, vahvuuksiltaan ja mieltymyksiltään. Jotkut heistä ovat sinnikkäitä opiskelijoita, toiset eivät. Yksi pystyy keskittymään opiskeluun, toisen energian ja ajatukset vie jokin sillä hetkellä akuutimpi asia. Ja silti tutkimusten […]

Luonteenkasvu ja kukoistus!

November 1, 2015

Yksi keskeisimmistä positiivisen psykologian tutkimuskohteista, luonteenvahvuudet, ovat osoittautuneet toimivaksi viitekehykseksi lähestyä hyvinvoinnin opettamista myös suomalaisissa kouluissa. Luonteenvahvuudet ovat yhteydessä hyvinvointiin ja kukoistukseen lapsilla ja nuorilla. Opettamalla koulussa vahvuuksista, opetamme samalla hyvinvointia sekä vahvaa ja toimivaa luonnetta. Vahva luonne auttaa pärjäämään muuttuvassa maailmassa, sen avulla toivumme vastoinkäymisistä ja vahva luonne antaa tunteen, että on itse luonut […]

Myötätunto ja empatia opetuksen keskiöön

October 6, 2015

“To touch can be to give life” Michelangelo Myötätunto on yksi keskeisimmistä ystävällisen, altruistisen ja yhteistyöhön pyrkivän käyttäytymisen motivaattoreista, Myötätunto onkin ensisijainen polku, joka johtaa myös onnellisuuteen ja hyvään elämään. Miksi näin on? Yksi tapa tarkastella tätä on miettiä, mitä tapahtuu, kun olet ystävällinen? Dunn & co toteuttivat yksinkertaisen kokeen, jonka perusteella he saivat selville, […]

Luonteenvahvuuksia voi ja kuuluu opettaa!

September 13, 2015

By Lotta Uusitalo-Malmivaara Kasvattajia on kautta aikain huolettanut ihmisluonnon heikkous ja houkutusalttius. Voimaa taisteluun kuolemansyntejä ja pienempiä paheita vastaan on haettu mielenhallintaan tähtäävistä vaihtelevan tieteellispohjaisista oppirakennelmista. Aristoteles yli 2000 vuotta sitten painotti todellisen, eudaimonisen onnellisuuden löytyvän, kun ihminen sai kulkea aidon henkensä kanssa ja toteuttaa hyveitä luonteenvahvuuksiensa avulla. Pestalozzi esitti huolensa 1800-luvun alussa kirjoittamalla: Aikakausi […]

Positiivinen pedagogiikka ammentaa voimansa vahvuuksista

September 1, 2015

Teksti: Nina Pihlas, TAT Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilolla ja myönteisillä tunteilla on suuri vaikutus oppimiseen ja muistamiseen. Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, joka on koko koulun yhteinen asia: hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka virheiden etsimisen sijaan keskittyy vahvuuksiin. Jos kysyt itseltäsi ”missä olen parhaimmillani”, onko vastaus helppo? Onnittelut, jos on. Seuraavaksi kannattaa miettiä, ovatko […]

“Vahvuuksilla voimaa”- interventio

August 31, 2015

  Espoolaisissa alakouluissa pilotoitiin keväällä 2015 vahvuusopetus. Tämä opetus oli ensimmäinen Suomessa totetutettu kontrolloitu tutkimus vahvuusperustaisesta opetuksesta. Kevään opetus sai hyvin innostuneen ja myönteisen vastaanoton sekä oppilailta, opetajilta että vanhemmilta.  Intervention tulokset ovat vaikuttavia sekä luokan sosiaalisen ilmapiirin, oppilaiden itseluottamuksen ja vahvuuksiin tukeutumisen osalta ja poikkeavat tutkimuksessa mukana olleista kontrolliluokista. Opettajien ja vanhempien haastattelut vahvistavat […]

Luonteenvahvuuksilla myötätuntoa!

August 20, 2015

CoPassion– tutkimushanke toteutti keväällä 2015 luonteenvahvuusintervention Espoon kaupungin päiväkodin johtajille. Intervention tavoitteena oli tuoda osallistujien arkeen positiivisen psykologian tutkittua tietoa hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja oman esimiestyön kehittämisen tueksi. Luonteenvahvuusinterventio kesti 6 viikkoa ja luennot (3h) pitivät sisällään myös pariharjoituksia sekä ennakkotehtävän (VIA- luonteenvahvuusmittarin täyttäminen). Intervention runko: Positiivinen psykologia – mitä, miksi ja kenelle? Positiivinen pedagogiikka […]

Kouluihin vahvuusopetusta!

August 7, 2015

By Kaisa Vuorinen & Lotta Uusitalo-Malmivaara Alisa Taipale (HS 1.8.) ja Panu Ojala (HS 4.8.) nostivat esille suomalaisen peruskoulun epäonnistumisen yhdessä perustehtävistään. Nykymuodossaan opetus vain harvoin auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan omat vahvuutensa. Tämä näkyy mm. opiskelu- ja työpaikan valinnan yhteydessä, jolloin jokainen kokelas tarvitsee tietoa siitä, missä on parhaimmillaan. On vaikea suunnitella tulevaisuutta, jos […]

Don´t hammer the weakness, build what`s strong!

August 4, 2015

Vahvuudet vs. heikkoudet Vahvuus on jotain sellaista, jossa olet hyvä ja jonka avulla nautit siitä, mitä ikinä oletkaan tekemässä. Vahvuuksiasi käyttämällä, sinusta tuntuu, että todellinen minäsi pääsee esille. Vahvuuksilla toimiessamme olemme parhaimmillamme ja aitoja itsejämme. On myös merkityksellistä, että vahvuuksien avulla sitoudumme siihen, mitä teemme ja tekeminen energisoi meitä. Otetaan esimerkiksi kirjoitusharjoitus. Kirjoita etu- ja […]

Artikkeleita, linkkejä ja muutama kirja!

July 24, 2015

Jos olet kiinnostunut lukemaan positiivisen psykologian tärkeimpiä tieteellisiä artikkeleita, suosittelen tutustumaan näihin muutamaan sivustoon: Tästä linkistä: Loistava “aloituspakkaus” positiivisen psykologian artikkeleihin! Paljon mm. Martin Seligmanin kirjoittamia. Tästä linkistä: Paljon käytännön ideoita oman hyvinvoinnin tueksi. Nämä “Greater Good Science Centerin” sivut ovat todella monipuoliset ja tutustumisen arvoiset! Sain tällä viikolla uusia kirjoja, jotka liittyvät lasten ja nuorten parissa […]

Positive psychology goes to school: Lessons from science & practise

July 23, 2015

 Workshop by Professor Lea Waters, Melbourne Graduate School of Education, Professor Osallistuin IPPA 2015- konfrensissa useampaan positiivisen pedagogiikan luennolle sekä workshoppiin. Tiivistän seuraavissa bloggauksissani konferensissa kuulemiani ja oppimiani asioita positiivisen pedagogiikan saralta. Lea Waters johtaa Melbournessa positiivisen pedagogiikan yksikköä ja hänen tiiminsä oli vahvasti edustettuna positiivisen psykologian konferenssissa. ”Positive education”- workshop käsitteli hyvin pitkälti samoja […]

Luonteenvahvuudet jaoteltuina

June 22, 2015

Vahvuusinterventio toteutus

June 22, 2015

Väitöskirjatutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa luon suomalaiseen koulujärjestelmään luonteenvahvuuksiin perustuvan opetusohjelman.   Luonteenvahvuudet (lisättynä sisu) Kaikki vahvuudet puhekuplissa (pdf) Keväällä 2015 (tammikuu-toukokuu) toteutan intervention ensimmäisen osan kahdessa alakoulussa neljälle luokalle (5.-6.-luokkalaisia). Intervention tavoitteet oppilaille: oppilaat tekevät VIA- luonteenvahvuusmittarin VIA- testin avulla jokainen oppilas tulee tietoiseksi omista ydinvahvuuksistaan omien ydinvahvuuksien tietäminen ja aktiivinen käyttäminen on tutkimusten mukaan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen […]

Vahvuusperustainen opetus

June 22, 2015

Olen tutustunut erilaisiin vahvuusperustaisiin opetusjärjestelmiin lukemalla tutkimustietoa, erilaisia artikkeleita sekä osallistumalla esimerkiksi Courseran tarjoamiin koulutuksiin. Yksi positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen edelläkävijöistä on Australiassa sijaitseva Geelong Grammar School. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa heidän positiivisen pedagogiikan malliin. Toinen vahvuusperustaisen opetuksen edelläkävijä on  Yhdysvaltalainen KIPP school, jossa vahvuusperustainen opetus ja pedagogiikka on viety todella pitkälle. Olen poiminut ideoita omaan interventiooni […]

Merisaappaan koulu – vahvuuksien voimalla!

June 21, 2015

Merisaappaan koulussa rakennetaan oppilaan kanssa uutta tarinaa vahvuuksien voimalla! By Tiina Korpela-Liimatainen Merisaappaan koulu on erityiskoulu, jossa suurin osa oppilaista on lastensuojelun asiakkaita. Koulussamme  on myös etappiopetusta, jossa tavoitteena on löytää uusi eheämpi suunta oppimiselle ja koulun käynnille. Perusopetuksen tehtävä on kasvattaa ja opettaa. Niin myös Merisaappaan koulun. Meillä on myös kolmas tavoite. Toivomme, että […]

Loistava artikkeli luonteenvahvuuksista!

June 17, 2015

Tässä: Educating the heart!  

Inspiraatiota!

June 17, 2015

Tässä loistava video luonteenvahvuuksista, suosittelen!

Positiivinen psykologia kieltenopetuksessa!

June 16, 2015

Positiivinen psykologia kielten opetuksessa – konferenssimatkalla Puolassa  Elina Paatsila Mitä ja miksi? Kiinnostuin positiivisesta psykologiasta viime kesänä, kun kävin kesäyliopistossa kuuntelemassa luentosarjan aiheesta. Mietin silloin, kuinka tätä voisi kielten opetuksessa soveltaa. Koulumme on myös mukana tutkimushankkeessa, jossa 6.-luokkalaisille opetettiin hyvinvointitaitoja ja luonteenvahvuuksien tunnistamista ja käyttöä. Teimme kevään mittaan tutkijan, erityisopettaja Kaisa Vuorisen kanssa yhteistyötä, sovelsin […]

Hyvä luonne!

June 4, 2015

Don’t worry that children never listen to you; worry that they are always watching you. — Robert Fulghum Mistä lapset meidät muistavat? Jos hyvä luonne on lasten ja nuorten myönteisen kehityksen keskiössä, on syytä miettiä, mitkä ovat ne tärkeimmät piirteet ja luonteenvahvuudet, joihin keskittyä ja miten niitä parhaiten voisi kehittää? Tutkimuksien mukaan on selvää, että […]

Ideoita vahvuuksien käyttämiseen koulussa!

June 1, 2015

Koulussamme oppilaiden vahvuuksien tukeminen näkyi tänä vuonna eri tavoin. Tässä muutamia ideoita. Kevään lopussa ekaluokkalaisten tutustumisaamu aloitettiin siten, että lasten vanhempia pyydettiin ottamaan omaa lastaan parhaiten kuvaava vahvuuskortti heidän tullessaan kouluun. Kokonnuimme kaikki yhdessä aloittamaan aamuhetkeä ja vanhemmat esittelivät lapsensa valitsemansa vahvuuden avulla. Olipa ihanan myönteinen ja herkkä aloitus tutustumiselle. Jokainen lapsi sai vuorollaan kuulla oman […]

“Vahvuuksilla vahvaksi” – interventiokokemuksia

May 27, 2015

Luonteenvahvuusinterventio Interventio – taustaa “Educating the heart” Kuten monet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet (ks. esim. (Fredrickson & Branigan, 2005), myönteiset tunteet ja merkityksellisyyden kokemus töissä, koulussa että henkilökohtaisessa elämässä ovat ratkaisevassa osassa hyvinvointimme kannalta. Mieluummin kuin tehdä joko tai asettelua, joko akateemiset taidot ja menestys tai onnellisuus ja merkityksellisyys- tutkimuksessani on motiivina tarkastella, voisimmeko opettaa […]

Positiivisen pedagogiikan mikrohetket!

April 20, 2015

Positiivisen pedagogiikan keskiössä on ajatus, että pienillä mikrohetkillä on paljon merkitystä kokonaisuuden kannalta (mm. Levin, D. 2014). Mikrohetkillä tarkoitetaan, mitä tahansa hetkeä, jolloin sinulla on mahdollisuus vahvistaa suhdettasi toiseen ihmiseen.  Kasvun asenne Kasvun asennetta ruokkivassa ilmapiirissä tärkeintä on keskittyminen yrittämiseen hyvien oppimisstrategioiden etsiminen aktiivinen avun hakeminen. Jos oppilas sanoo, että hän ei osaa, voit aina lisätä […]

Myötätunnon mullistava voima!

April 17, 2015

CoPassion! Olen päässyt mukaan erittäin mielenkiintoiseen poikkitieteelliseen tutkijaryhmään nimeltään CoPassion! Myötätunnon mullistava voima (CoPassion) -tutkimushanke selvittää, ovatko myötätuntoiset yritykset menestyviä yrityksiä. Mahtuvatko kilpailukyky ja inhimillisyys samaan organisaatioon?  Oma tutkimukseni yhdessä Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa kestää huhti-toukokuun. Koulutamme päiväkotien johtajia positiivisen psykologian, erityisesti LUONTEENVAHUUKSIEN saralla. CoPassion hankkeessa, selvitetään: miten luomme tulevaisuuden arvokkaat yritykset inhimillisessä ja taloudellisessa mielessä? mitä myötätunto on […]

Kasvun asenne ja luonteenvahvuuksien opettaminen

March 30, 2015

Luonteenvahvuusintervention yhtenä tavoitteena on tuoda lapsille tietoa siitä, miten he voivat itse aktiivisina toimijoina vaikuttaa omaan elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Koko interventio rakentuu vahvasti kasvun asenteelle; ajatukselle siitä, että voimme kaikki kehittyä jatkuvasti.  Tämä on mahdollista mm., kun tulemme arjessa yhä tietoisemmiksi omista ajatuksistamme, mielen mekanismeista ja oman sisäisen puheen vaikutuksesta toimintaamme. Growth & fixed mindset […]

Vahvuusperustainen kieltenopetus!

March 28, 2015

Tässä blogimerkinnässä äänessä ovat upeat kollegani Elina ja Marja, jotka ovat kehittäneet koulussamme kieltenopetusta positiivisen pedagogiikan, erityisesti luonteenvahvuuksien näkökulmasta! Kokemukset ovat olleet hyvin rohkaisevia ja innostavia! Luonteenvahvuudet kielten luokassa by Elina Paatsila Taustaa Toimimme kollegani Marja Laitinen-Wilskan kanssa työparina ja positiivinen pedagogiikka näkyy työssämme kielten opettajina monella tavoin. Se näkyy esimerkiksi siinä, että pyrimme kohtaamaan […]

Sinä olet luonteenkasvattaja!

March 22, 2015

Dr. Thomas Lickona : ”Luonteenkasvatus on tarkoituksenmukainen yritys auttaa ihmisiä ymmärtämään, välittämään ja toimimaan keskeisimpien eettisten arvojen mukaan. Kun ajattelemme, millaisen luonteen toivomme lapsillemme, on selvää, että toivomme heidän kykenevän arvioimaan mikä on oikein ja väärin. Kiinnostumaan siitä, mikä on oikein ja tekemään niin kuin on oikein, myös ulkoapäin tulevan painostuksen tai sisältä kumpuavan kiusauksen edessä.” […]

Luonteenvahvuudet: ajatuksia!

March 20, 2015

“When you rule your mind, you rule your world.” John Tempelton John Tempelton Foundationin sivuilta löytyi mielenkiintoinen määritelmä luonteelle (good character): “Luonne on kaiken toimintamme ja tekojemme ytimessä. Se vaikuttaa siihen, miten määrittelemme ihmissuhteemme, miten järjestämme taloutemme ja miten kohtelemme toisiamme. Kaiken perusta on toisten arvostamisessa ja kunnioituksessa. Mistä ikinä löydämmekään itsemme elämässä, mitkä ovat olosuhteemme, […]

Luonteenvahvuudet + empatia, myötätunto ja innostus!

March 18, 2015

  Luonteenvahvuuksien opettamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden ja opettajien itsetuntemusta ja nimenomaan kykyä havaita omia vahvoja puolia. Meistä jokainen tietää oikein hyvin, mitä emme osaa ja muistamme asiat, jotka menivät pieleen. Mutta onko meillä kulttuuria,  taitoja tai kieltä kertoa itsestämme tarinaa  myönteisessä mielessä.Tällä tarkoitan sitä, että suomalaisessa kulttuurissa on ollut tapana julkisesti vähätellä omia tekemisiä tai […]

Interventio: uteliaisuus ja kolmen A:n pedagogiikka!

March 18, 2015

Olen suunnittelemassa seuraava vahvuustuntia! Aiheena uteliaisuus, tästä lähdetään liikkeelle:   Pasi Sahlberg, kirjoittaa Opettaja-lehden kolumnissaan: Suomalaisen koulun kiperin ongelma on mielestäni siinä, että koulu ei kykene auttamaan kaikkia nuoria löytämään omaa intohimoaan. Nuorten intohimottomuus on paljon vakavampi asia kuin se, että koulua ei saa suoritettua kunnolla loppuun. Itse asiassa se saattaa olla opiskelun keskeyttämisen perimmäinen […]

Positiivinen pedagogiikka: myönteisten tunteiden voima!

March 16, 2015

“The days that makes us happy, makes us wise.” D.Parton Positiivisen psykologian yhtenä  tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta menetelmistä, joiden avulla he voivat lisätä omaa hyvinvointiaan ja kasvattaa mm. toipumiskykyään. Negatiivisia tunteita ei lakaista pois pöydältä tai kielletä, vaan ne ovat myös tärkeitä. Onnea ja hyvinvointia ei saavuteta sen perässä juoksemalla tai sitä pakottamalla, tavoittelemalla jatkuvasti […]

Vinkki: myönteinen sisäinen puhe!

March 12, 2015

Tämä loistava idea on saatu upealta ja innostavalta positiivisen pedagogiikan pioneerin Ilona Boniwellin luennolta! Aloitan monesti oppitunnin näyttämällä lapsille kuvaa papukaijasta! Olen puhunut paljon myönteisen sisäisen puheen merkityksestä omalle hyvinvoinnille ja oppimiselle. Vrt. Negativity bias Ajatuksia tulee ja menee, voit itse valita, mitä niistä uskot ja mihin keskityt. Kun astut luokkaan sisälle, voit itse VALITA, kumman papukaijan […]

Interventio: kiitollisuus!

March 9, 2015

Tällä viikolla käsittelemme interventiossa kiitollisuus– teemaa! Kun mietimme luokassa asioita, joista oppilaat voivat juuri sillä hetkellä olla kiitollisia, yksi oppilas viittasi: “Olen kiitollinen siitä, että minulla on kyky tuntea kiitollisuuden tunnetta!”   Huikeeta! Kiitollisuusharjoituksia luokkaasi! Kiitollisuus on tutkimusten mukaan mieletön myönteinen tunne ja kyky tuntea kiitollisuutta lisää onnellisuutta. Joten mikset kokeilisi kiitollisuusharjoituksia luokassasi tällä viikolla. […]

Luonteenvahvuuksista!

March 7, 2015

Seitsemän luonteenvahvuutta, jotka ennustavat tutkimusten mukaan menestyksekästä elämää, ovat innokkuus, sinnikkyys, itsesäätely, toiveikkuus (optimismi), kiitollisuus, sosiaalinen älykkyys ja uteliaisuus. Miksi koulut eivät keskittyisi kehittämään näitä luonteenvahvuuksia, koska ne tutkitusti edistävät hyvää ja menestyksekästä elämää samalla tavalla ja jopa enemmän kuin korkea älykkyysosamäärä. Esimerkkinä innokkuus. Ajattele oppilasta luokallasi, joka on todella innokas oppimaan ja osallistumaan kaikkeen […]

Juuri nyt!

March 7, 2015

Olen kirjoittamassa yhdessä Lotta Uusitalo-Malmivaaran kanssa luonteenvahvuuksiin ja positiiviseen pedagogiikkaan keskittyvää oppimateriaalia kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Luonteenvahvuuksiin keskittyvä kirja ilmestyy alkuvuodesta 2016 PS- kustannukselta. Juuri nyt tutkin Kiitollisuus– vahvuutta ja kirjoitan oppimateriaalia ensi viikon vahvuusinterventioon. Koen paljon kiitollisuutta tästä työstäni ja huomaan, miten syvempi tutustuminen luonteenvahvuuksiin tuo mahtavia näkökulmia ja syvyyttä omaan elämääni! Tässä lisää […]

Luonteenkasvatuksen merkitys lapsuudessa!

March 7, 2015

Early childhood education should focus on building character, FBI agent says. Positiivisen psykologian FB- ryhmässä oli  mielenkiintoinen linkki liittyen luonteenvahvuuksien  merkitykseen jo varhaislapsuudessa. Jutussa referoidaan luentoa, jossa entinen 30 vuoden uran tehnyt FBI- agentti Weysan Dun kertoo kokemuksistaan monenlaisen rikollisuuden, kuten terrorismin, väkivaltarikosten ja korruption, parissa. Hän nostaa esille kolme erilaista rikollisen profiilia, mm. kulttijohtajan, […]

Tervetuloa innostumaan positiivisesta pedagogiikasta!

January 5, 2015

Tutkijablogissani jaan ajatuksiani positiivisesta pedagogiikasta ja sen uusimmista tutkimustuloksista. Kerron myös omasta positiivisen pedagogiikan väitöskirjatutkimuksesta, jonka ensimmäinen interventiovaihe on hyvässä vauhdissa. Tervetuloa mukaan!