Huomaa hyvä!

Huomaa hyvä! -materiaalit esittelevät luonteenvahvuuksia ja kertovat, miten ne tunnistetaan ja miten voit hyödyntää niitä kasvatuksessa.

UUTUUS!
Huomaa hyvä!

Vahvuusvariksen bongausopas

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa

Huomaa hyvä!
Toimintakortit
Täydentää Huomaa hyvä! -kirjoja

 

“Asenna itsesi hyvän huomaamisen taajuudelle ja herkisty arjen kohottaville mikrohetkille”

MINÄ OLEN

Innostun ihmisten kohtaamisesta, vahvuuksien tutkimisesta ja arjen arvokkaiden mikrohetkien huomaamisesta. Olen sinnikäs, rohkea ja oppimisen iloinen heittäytyjä ja kokeilija. Minulle arjen arvokkuus löytyy ihmisten välisistä myötätuntoisista ja vahvistavista kohtaamisista. Uskallan unelmoida suuria ja iloitsen pienistä. Autan työyhteisöjä ja esimiehiä voimaa hyvin yhdessä, löytämällä vahvuuksia, tekemällä myötätunnon voiman näkyväksi ja onnistumaan myönteisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Haluatko tehdä kanssani töitä?

 

“Hyvään keskittyvällä ja kannustavalla otteella luomme todellisia siltoja toistemme välille ja saamme aikaan positiivisia ketjureaktioita”

HUOMAA HYVÄ!

Jokaisella lapsella on oikeus myönteiseen kasvuun, joka tapahtuu välittävässä ja turvallisessa vuorovaikutuksessa, myötätuntoisessa oppimisilmapiirissä. Lapsen luonne kehittyy yhteydessä toisiin ihmisiin, ja minuus ja sosiaalinen pääoma rakentuvat vahvistavassa palautteessa. Hyvän luonteen kehittymisen tulisi olla kaiken kasvatuksen ja opetuksen keskiössä ja jokainen meistä on luonteenkasvattaja! Haluan tehdä työtä ja tutkimusta, jonka lähtökohtana on lapsissa ja nuorissa olevan potentiaalin löytyminen, jotta jokainen lapsi ja nuori löytäisi omat vahvuutensa, kyvykkyytensä ja uskaltaisi lähteä onnistumaan elämässään.

 

“Vahvuuksien tuominen minkä tahansa yhteisön kieleen ja kulttuuriin, antaa jokaiselle sen jäsenelle kokemuksen arvostuksesta sekä hyvän ja ehyen näkemisestä itsessä ja toisissa”

INNOSTU!

Kukaan meistä ei ole mennyt piloille myönteisestä ja kannustavasta palautteesta tai kehuista ja arvon annosta. Vahvuuksille rakentaminen ja myötätuntoisen/intoisen kulttuurin synnyttäminen työpaikoille on keskeinen tutkimuskohteeni ja antaa sisällön koulutuksilleni. Työni yhteisöjen, organisaatioiden ja yksilöiden parissa tuo ajattelun keskiöön mahdollisuuden luoda yhteistä myönteisten muistojen varantoa, joka auttaa myös vaikeuksissa toipumisessa.

 

Lue!

”Alasta riippumatta menestymme luonteentaitojemme ansiosta. Koska olemme sinnikkäitä, rohkeita, kykenemme luovuuteen ja itsemme säätelyyn. Pärjäämisemme on kiinni kyvystämme tulla toimeen toisten kanssa, tuntea empatiaa ja antaa tukea, johtaa ja olla johdettavina”

  1. Huomaa hyvä!
  2. Arvosta mikrohetkiä!
  3. Pysähdy ihmettelemään hyvän ylivaltaa!
  4. Kouluta silmää!
  5. Anna hyvälle sanat!
  6. Tee siitä tapa ja tottumus!
  7. Nauti!
 

TUTUSTU!

“Luodaan tiloja, joissa jokainen ihminen voi löytää intohimoa lähteä toteuttamaan itseään ja onnistumaan elämässä.”

 

kaisa-vuorinen

Yhteystiedot

Kaisa Vuorinen

kaisa.vuorinen@helsinki.fi

Jätä yhteydenottopyyntö